O PROJEKTU

MERKUR je s projektom » ZA LEPŠO ŠOLO « postavil izziv vsem slovenskim osnovnim šolam ter s pomočjo donacij dodatno spodbudil in okrepil skrb osnovnošolcev za ureditev šole oziroma šolske okolice, da bodo preživete ure tam še prijetnejše.

Vsako šolsko leto od leta 2016 izvedemo natečaj, skozi katerega mlade spodbujamo h kreativnosti in ustvarjalnosti. V šolskem letu 2019/2020 smo nagradili vse prijavljene šole. Učencem smo omogočili, daskupaj s svojimi mentorji s sejanjem medovitih rastlin  polepšajo in izboljšajo svoje šole, šolske okolice ali vrta.

S projektom želimo vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje.

V zadnjih letih dajemo velik poudarek na povezovanju z naravo in spodbujamo samooskrbnost.

Osnovnošolci lahko s svojo spretnostjo veliko naredijo, še več pa, če združijo moči. Iz tega tudi izhaja naziv projekta » ZA LEPŠO ŠOLO «

K sodelovanju so vsakokrat povabljene vse slovenske osnovne šole. Prijavijo se lahko skozi aktualni natečaj in uredijo okolico šole, šolske vrtove ali okenske police.

Kako so na do zdaj izbranih šolah polepšali notranjost, okolico ali vrtove, si lahko ogledate v galeriji.

MERKUR donira šolam vse od leta 2016, donacijo pa je prejelo že 150 osnovnih šol. Merkur iz svojega prodajnega programa nameni material, semena in sadike spretnim malim ustvarjalcem in vrtnarjem, ki ga uporabijo pri izvedbi svojih projektov. Najbolj izpostavljene in ustvarjalne šole pa obiščemo tudi s svojo ekipo ter pripravimo video zapis.

Komu je namenjen projekt?

Projekt ZA LEPŠO ŠOLO je namenjen učencem in mentorjem slovenskih osnovnih šol, s katerim nagrajujemo zainteresiranost otrok za ustvarjanje, njihove spretnosti  in znanje mentorjev. Osnovnošolske otroke želimo vzpodbuditi, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra in vrtnarja v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Hkrati želimo krepiti misel, da lahko s svojo spretnostjo veliko naredijo, še več pa, če združijo moči.

Kdo lahko sodeluje pri projektu?

K sodelovanju pri projektu ZA LEPŠO ŠOLO so vabljene vse slovenske javne in zasebne osnovne šole.

Zakaj sodelovati pri projektu?

Izbranim osnovnim šolam pomagamo z donatorskimi sredstvi urejati šolo, šolsko okolico in šolske vrtičke.

Kdo je donator in koliko sredstev lahko posamezna šola pridobi?

Donator je podjetje Merkur trgovina d.o.o., ki vsaki izbranim šolam donira material ali semena ali sadike, glede na vsebino aktualnega natečaja. Donacijo, ki jo izbrane šole prejmejo, je iz Merkurjevega prodajnega programa.

Kaj pomeni "izbrana" šola?

Izbrana šola je tista, ki je svoj projekt prijavila na natečaj  Za lepšo šolo in je bila izbrana za prejem donacije.

Kakšna je tematika natečajev?

Vsebino natečaja je objavljena vsako leto nekaj dni pred odprtjem natečaja.