O PROJEKTU

MERKUR je s projektom »VSE UREJENO – ZA LEPŠO ŠOLO« postavil izziv vsem slovenskim osnovnim šolam ter s pomočjo donacij dodatno vzpodbudil in okrepil skrb osnovnošolcev za ureditev šole oziroma šolske okolice, da bodo preživete ure tam še prijetnejše.

V šolskem letu sta izpeljana po dva natečaja, jesenski in pomladni. Izmed vseh prijavljenih osnovnih šol vsakič izberemo in nagradimo tiste, katerih učenci skupaj s svojimi mentorji prijavijo in skozi šolsko leto tudi realizirajo projekt polepšanja ali izboljšanja svoje šole, šolske okolice ali vrta.

S projektom želimo vzpodbuditi osnovnošolske otroke, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje.

Osnovnošolci lahko s svojo spretnostjo veliko naredijo, še več pa, če združijo moči. Iz tega tudi izhaja naziv projekta »VSE UREJENO – ZA LEPŠO ŠOLO«

K sodelovanju so vsakokrat povabljene vse slovenske osnovne šole. Jeseni lahko prijavijo svoje ustvarjalne projekte, pomladni del pa je osredotočen na urejanje šolskih vrtov. Kako so na do zdaj izbranih šolah polepšali notranjost, okolico ali vrtove, si lahko ogledate v galeriji.

MERKUR donira šolam vse od leta 2016, donacijo pa je prejelo že 80 osnovnih šol. Merkur iz svojega prodajnega programa nameni material spretnim malim ustvarjalcem, ki ga uporabijo pri izvedbi svojih projektov ter nas o poteku sproti obveščajo s foto in video materialom.

Več informacij o prijavi in o podrobnostih projekta prejmete TUKAJ.

Ekipa ZA LEPŠO ŠOLO!

Komu je namenjen projekt?

Projekt Zavihajmo rokave – za lepšo šolo je namenjen učencem in mentorjem slovenskih osnovnih šol, s katerim nagrajujemo zainteresiranost otrok za ustvarjanje, njihove spretnosti in znanje mentorjev. Osnovnošolske otroke želimo vzpodbuditi, da zaupajo svojemu ustvarjalnemu duhu, prebudijo mojstra v sebi na področju, ki jim je najbližje, in na ta način izboljšajo okolje, v katerem nabirajo znanje in izkušnje. Hkrati želimo krepiti misel, da lahko s svojo spretnostjo veliko naredijo, še več pa, če združijo moči.

Kdo lahko sodeluje pri projektu?

K sodelovanju pri projektu Zavihajmo rokave – za lepšo šolo so vabljene vse slovenske javne in zasebne osnovne šole.

Zakaj sodelovati pri projektu?

Izbranim osnovnim šolam pomagamo z donatorskimi sredstvi urejati šolo, šolsko okolico in šolske vrtičke.

Kdo je donator in koliko sredstev lahko posamezna šola pridobi?

Donator je podjetje Merkur trgovina d.o.o., ki vsaki izbrani šoli donira do 250 eur v materialu. Material, ki ga izbrana šola potrebuje za izvedbo prijavljenega projekta je iz Merkurjevega prodajnega programa.

Kaj pomeni "izbrana" šola?

Izbrana šola je tista, ki je svoj projekt prijavila na natečaj  Za lepšo šolo in je bila izbrana za prejem donacije.

Koliko natečaj razpišemo v enem šolskem letu?

V enem šolskem letu izvedemo dva natečaja. Prvega razpišemo v začetku šolskega leta (jesenski natečaj), drugega takoj po zimskih počitnicah (pomladni natečaj).

Kakšna je tematika natečajev?

Jesenski natečaj je namenjen urejanju notranjih šolskih prostorov in šolske okolice. Pomladni natečaj je namenjen urejanju šolskih vrtičkov kot tudi okolici in notranjosti šol.