Pravno obvestilo

Varovanje osebnih podatkov

Obvezujemo se, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletnega mesta, v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani izključno s strani podjetij Hiša idej, d.o.o., in MERKUR trgovina, d.o.o. Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
 Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb.

Avtorska zaščita objavljenih vsebin

To spletno stran, ki vključuje vstopno stran s pripadajočo domeno in vse druge pripadajoče spletne strani ter domene (v nadaljevanju samo ‘spletna stran’), upravlja Hiša idej d.o.o. za naročnika Merkur trgovina d.o.o.

Spletna stran skupaj z vsemi svojimi deli, kot so podatki, besedila in fotografije, je avtorsko zaščitena. Objavljene fotografije in dokumenti, ki predstavljajo avtorsko delo tretjih oseb, so objavljeni z njihovim dovoljenjem. Njihova kakršna koli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje, je brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca spletne strani, prepovedana.

Vsebino, objavljeno na spletnih straneh www.zalepsosolo.si, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer pa je potrebno ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah. Prepovedani so kakršna koli raba, reprodukcija, sprememba in javno prikazovanje gradiva s te spletne strani brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja upravljavca spletne strani. Slike, ki na spletni strani niso objavljene kot del iz Galerije, so izključna last upravljavca in so pridobljene na osnovi licenčnih pogodb, zato njihova reprodukcija ni dovoljena nikomur, razen lastniku strani.

Odveza odgovornosti

MERKUR trgovina, d.o.o., in Hiša idej, d.o.o., zagotavljata kar najbolj ažurno in natančno vsebino navedene spletne strani, vendar ne prevzemata nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
MERKUR trgovina, d.o.o., in Hiša idej, d.o.o., ali katerakoli izmed drugih pravnih ali fizičnih oseb, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi spletnih strani www.zalepsosolo.si, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh Spletnega centra Merkur ali za kakršnekoli tehnične napake. Dopuščamo možnosti za nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala. Hiša idej, d.o.o., si pridržuje pravico do sprememb pogojev sodelovanja pri projektu “Zavihajmo rokave – za lepšo šolo” kadarkoli, kakorkoli in brez predhodnega opozorila.

Pravni pouk za uporabo spletne strani

Uporabnik spletne strani (v nadaljevanju: uporabnik) www.zalepsosolo.si se šteje za seznanjenega s pogoji uporabe v trenutku, ko začne aktivno dostopati do podatkov na spletni strani.

Vsebine na spletni strani so avtorsko zaščitene.

Za vsako uporabo podatkov izven njihovega osnovnega namena, je potrebno pridobiti predhodno dovoljenje nosilca lastninske ali avtorske pravice. Namen izhaja iz splošno uveljavljenih načel, pravil in običajev uporabe svetovnega spleta ter informacijske tehnologije.

Uporabnik soglaša z uporabo osebnih podatkov za namene oglaševanja ali raziskav v trenutku, ko svoje podatke posreduje. Za odjavo od vsebin ali za prekinitev uporabe osebnih podatkov mora uporabnik s pisnim sporočilom od skrbnika zahtevati prekinitev aktivnosti (opt-out).

Za vse podatke posredovane po elektronski poti skrbnik zagotavlja spoštovanje zasebnosti in informacijske varnosti v obsegu ter na način kot je običajno za primerljive dejavnosti.
Skrbnik prevzame odgovornost za posredovane podatke zgolj takrat, ko so posredovani na ustrezen način.

Hramba podatkov se izvaja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo.

error: Vsebina je zaščitena!!